Xếp hình 475 mảnh

Xếp hình 475 mảnh

Xếp hình 475 mảnh.

Kích thước hình xếp: 380 x 500mm.

Kích thước hộp: 170 x 220 x 50 mm

Tuổi chơi thích hợp : 8 tuổi trở lên.

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
475-048 Cá Heo -25%

475-048 Cá Heo

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 63.000đ

475-047 Thần Lộc -25%

475-047 Thần Lộc

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 63.000đ

475-046 SOCHI - Hòn Ngọc Nước Nga -30%

475-046 SOCHI - Hòn Ngọc Nước Nga

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 58.800đ

475-045 Lâu Đài Neuschanstein -10%

475-045 Lâu Đài Neuschanstein

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-044 Pháo Hoa - Bến Nhà Rồng -25%

475-044 Pháo Hoa - Bến Nhà Rồng

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 63.000đ

475-043 Tháp Rùa - Hồ Gươm -10%

475-043 Tháp Rùa - Hồ Gươm

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-042 Meo! Meo! Meo! -20%

475-042 Meo! Meo! Meo!

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 67.200đ

475-039 Cún Yêu -10%

475-039 Cún Yêu

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-038 Thác Plitvice -10%

475-038 Thác Plitvice

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-037 Cung điện Pena - Bồ Đào Nha -10%

475-037 Cung điện Pena - Bồ Đào Nha

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-036 Ra Khơi -10%

475-036 Ra Khơi

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-035 Nhà Thờ Đức Bà -10%

475-035 Nhà Thờ Đức Bà

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-034 LÂU ĐÀI HOHENSCHWANGAU -10% Hết hàng

475-034 LÂU ĐÀI HOHENSCHWANGAU

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-033 LÂU ĐÀI NEUSCHWANSTEIN

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ

475-032 NHÀ HÁT OPERA -10%

475-032 NHÀ HÁT OPERA

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-031 NHÀ THỜ ST MARY -10%

475-031 NHÀ THỜ ST MARY

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-030 VƯỜN THU -20%

475-030 VƯỜN THU

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 67.200đ

475-029 ĐỀN DAIGOJI -20%

475-029 ĐỀN DAIGOJI

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 67.200đ

475-028 HỒ PLITVICE -20%

475-028 HỒ PLITVICE

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 67.200đ

475-027 CỐI XAY ĐẦU NGUỒN -20%

475-027 CỐI XAY ĐẦU NGUỒN

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 67.200đ

475-024 CHÀO NGÀY MỚI -30%

475-024 CHÀO NGÀY MỚI

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 58.800đ

475-026 LÂU ĐÀI CINDERELLA -30%

475-026 LÂU ĐÀI CINDERELLA

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 58.800đ

475-025 NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC -10%

475-025 NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-023 CHIỀU VỀ BÊN SÔNG -10%

475-023 CHIỀU VỀ BÊN SÔNG

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-022 CUNG SONG TỬ -10%

475-022 CUNG SONG TỬ

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-021 CUNG CỰ GIẢI -10%

475-021 CUNG CỰ GIẢI

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-020 CUNG BẢO BÌNH -10%

475-020 CUNG BẢO BÌNH

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-019 CUNG KIM NGƯU -10%

475-019 CUNG KIM NGƯU

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-014 CUNG XỬ NỮ -10%

475-014 CUNG XỬ NỮ

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-013 CUNG NHÂN MÃ -10%

475-013 CUNG NHÂN MÃ

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-012 CUNG SONG NGƯ -10%

475-012 CUNG SONG NGƯ

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-011 CUNG NAM DƯƠNG -10%

475-011 CUNG NAM DƯƠNG

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-010 CUNG BẠCH DƯƠNG -25%

475-010 CUNG BẠCH DƯƠNG

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 63.000đ

475-009 CUNG HỔ CÁP -10%

475-009 CUNG HỔ CÁP

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-006 CUNG SƯ TỬ -10%

475-006 CUNG SƯ TỬ

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

475-005 CUNG THIÊN BÌNH -10%

475-005 CUNG THIÊN BÌNH

Xếp hình 475 mảnhKích thước hình xếp: 380 x 500mmKích thước hộp: 170 x 220 x 50 mmTuổi chơi thích hợ..

84.000đ 75.600đ

0908.57.52.53